Tjänster

- När kunden är nöjd är vi nöjda!

Vi tar hand om er löpande bokföring. Detta på timbasis eller avtal.

Vi redovisar och har kontakt med myndigheter när det gäller skatt,
moms, arbetsgivaravgifter mm.

Vi kan även sköta era fakturor och hålla reda på leverantörsreskontra.